Ден на отворените врати 2024

29-04-2024 – ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – както всяка година каним 7-мокласниците от основните училища в град Сандански. Организацията беше сложна, защото тази година събрахме всички в рамките на 1 ден/4 часа/.
Идеята е ясна – нашите ученици представят своите професии и всички разнообразни възможности за изява в ЗПГ, като клубовете по интереси, участията в състезания и пректиките в чужбина.
Седмокласниците може да видят на живо с чудесната материална база на училището и да се запознаят с част от бъдещите си преподаватели, както и да зададат своите въпроси към тях. Малко е уморително, защото продължава повече от 1 час, но това е така, защото има какво да покажем!!!
Професия Организатор Интернет приложения, специалност Електронна търговия наблягаше на това, че дава знания в две направления – икономика и ИТ, съчетаващи всичко в дигитален маркитинг, обработка на графика и уеб дизайн.
Учениците споделиха своите успехи и знания в създадените от тях учебни компании, както и постоянните си успехи в състезания и конкурси. Учителите в тази професия усилено използват практическото обучение и проектно-базирания подход, както и на засиленото изучаване на АЕ.
Професия Организатор на туристическа агентска дейност бяха екскурзоводите в този ден. Освен, че презентираха своята професия, те наблегнаха на това колко важни са комуникативните умения и творческото начало. Както и другата професия и те се похвалиха, че в 11 и 12 клас провеждат практиката си в Германия. От новата година част от училището ще бъде превърнато в учебен хотел, където ще се провеждат практическите занимания.
Професия Спедитор-логистик показаха, че и те са паралелка в която се придобиват много разностранни знания и умения- по-малко или по-много от предните професии – икономика, комуникативност, езици и ИТ, обединено в едно цяло.
Професии Техник-технолог по качеството на храни и напитки и изпълнител на термални процедури показаха богатата си материална бази и търсенето на тези професии, а професия Агроеколог предстои да се присъедини към тях, защото училището се превръща в център за високи постижения и практическата ни база за тях ще придобие съвременен, изцяло променен вид.

Всичко това беше подкрепено от клубовете по интереси – участваха Роботиката със СТЕМ центъра, който предстои да бъде разширен/ в петък бяхме одобрени/ , клубът по занимателна химия и клубът по фотография спомогнаха нещата да станат доста по-забавни !

   

No Comments

Post A Comment