Годината завърши с 201 ОТЛИЧНИЦИ

Завърши учебната 2023-2024 година. Г-н Терзийски награди с грамоти за ОТЛИЧЕН УСПЕХ общо 201 ученици ! Като 37 от тях завършиха с ОТЛИЧЕН 6.00 !
ПО ВИПУСКИ – 12клас са победители с 58 ученици с ОТЛИЧЕН успех , 8 клас са втори с 47 ученици с ОТЛИЧЕН успех и трети са 11клас с 45 ученици с ОТЛИЧЕН успех !
ПО КЛАСОВЕ ТОП 10 :
1. 12а – 25 ОТЛИЧНИЦИ и 5,83 СРЕДЕН УСПЕХ
2. 8а-22 ОТЛИЧНИЦИ и 5,66 СРЕДЕН УСПЕХ
3. 12б-20 ОТЛИЧНИЦИ и 5,64 СРЕДЕН УСПЕХ
4. 8б-17 ОТЛИЧНИЦИ и 5,59 СРЕДЕН УСПЕХ
5. 9а-15 ОТЛИЧНИЦИ и 5,46 СРЕДЕН УСПЕХ
6. 11в-15 ОТЛИЧНИЦИ и 5,43 СРЕДЕН УСПЕХ
7. 11а-12 ОТЛИЧНИЦИ и 5,35 СРЕДЕН УСПЕХ
8. 11б-9 ОТЛИЧНИЦИ и 5,28 СРЕДЕН УСПЕХ
9. 10б-10 ОТЛИЧНИЦИ и 5,27 СРЕДЕН УСПЕХ
10. 10А- 9 ОТЛИЧНИЦИ и 5,25 СРЕДЕН УСПЕХ
10. 9б-8 ОТЛИЧНИЦИ и 5,25 СРЕДЕН УСПЕХ
No Comments

Post A Comment