Електронен каталог ПЛАН-ПРИЕМ 2024-2025

Електронен каталог ПЛАН-ПРИЕМ 2024-2025 – училището ни предоставя характерни отличителни предимства, които отдавна са известни на всички :
СЪВРЕМЕННА МАТЕРИАЛНА БАЗА -едва ли има училище, което инвестира толкова средства в базата – тази година ще вложим 3.5 милиона, като център за високи постижения и ще обновим базата за професии Организатор на туристическа агентска дейност, Техник-технолог по качеството на храни и напитки и основната ни база за провеждане на практика. Ще надградим и СТЕМ център, където новите лаборатории ще бъдат за професия Организатор интернет приложения, специалност електронна търговия.
-ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ– изучаването на професия е единствения начин за създаване на трайни знания и практически умения. Теорията се учи в практиката. Още по-важни са уменията, които се придобиват по-време на учебните практически занятия – непрекъсната работа по ПРОЕКТИ и работата в ЕКИП създават ВЕЧНИ практически умения като комуникативност, презентиране на идеи, извличане и обработка на информация. Създаваме и самостоятелност, независимост и увереност в учениците чрез участие в различни иновационни лагери, състезания и конкурси.
-ПРОЕКТИ в ЧУЖБИНА – известни сме като най-пътуващото училище. През лятото голяма група от ученици/35/ посети за 5 път европарламента, сега в Брюксел, а 16 ще имат практика в Германия през юли месец, след като други две групи го направиха през ноември и март месец. И през предстоящата нова учебна година учениците ще провеждат двуседмичната си производствена практика в ГЕРМАНИЯ
-ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ – те са важни за изграждането на знания, умения и увереност в учениците. Миналата година имахме 1 място и 6 място на областен кръг по БЕЛ, няколко призови места в челната 10-ка на областен кръг на олимпиадата по АЕ. Сребърен медал на националното състезание за бизнес идея, две първи и едно второ място на ТФ-ФЕСТ на УТФ компаниите. А тази година освен участие в националния кръг на олимпиадата по гражданско образование, имахме 2 ученици на 1 и 2 точки от класиране за национален кръг по АЕ, отново имахме класиран на финален кръг на състезанието за бизнес идеи, както 4 призови места в челната тройка на панаира на УТФ компаниите, второ и трето място на националното състезание по практични финанси. За 2 поредна година имаме резултати над средните за страната/в първите 30% сме/ по ДЗИ БЕЛ и НВО БЕЛ и сме най-добри в Сандански.
-КАНДИДАТСТВАНЕ– след 12 клас голяма част от добрите ни ученици продължават обучението си във ВУЗ. Като не е задължително да продължат в същото направление, ако са разбрали, че това не е тяхното нещо. Направленията за 2024 са разнообразни – от Медицина и Фармация в медицински университети, през Право и Българска филология в различни университети/от Софийския университет до Велико Търново/, архитектура в АУСАГ, както и стандартните направления като Пловдив и университет по хранителни технологии/по 10,12 ученици всяка година/, ТУ София и компютърните и ИТ направления/признаващи нашето ДКИ/ , както и икономиката в УНСС и професиите в близкият ЮЗУ. Повечето университети взимат различни варианти в балообразуването като включват изпити, ДЗИ по желание и оценки от удостоверение на завършен първи гимназиален етап.
-СИГУРНА СРЕДА за обучение – училището има автоматизирана система с чипове за влизане на учениците и външните лица няма как да преминат през входовете. Училището държи на спазването на ПРАВИЛАТА и родителите научават веднага за всичко, което засяга техните деца.
-БОГАТИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ – разнообразието е голямо – от литература и математика, през театър, фотография, роботика, програмиране, готварство, испански език и занимателна химия. Ако има желаещи училището се старае да създаде съответното занимание по интерес.

No Comments

Post A Comment