Ден на народните будители

Уважаеми колеги, родители и ученици, нека през тази учебна година се опитаме да вложим повече усилия, творчество, търпение и инициативност за нашето по-добро развитие!

Нека с общи действия и взаимопомощ се опитаме да съсредоточим енергията си в позитивни и съществени неща !

За да може и в края тази учебна година да се поздравим с много добри резултати, които да са по-успешни от предходната!

Весел празник !

No Comments

Post A Comment