Имаме отново отлично представяне на национално състезание! От общо 92 участници във финалния кръг на националното състезание "Практични финанси", проведен на 10 и 11 април призовото първо място заслужено завоюва отборът на ученичката Дарина Джакова от 9 а клас, а отборът на Ванеса Маркова от...

Земеделска професионална гимназия „ Климент Тимирязев”- гр. Сандански получи акредитация по Програма „ Еразъм+”, сектор „ Професионално образование и обучение” за периода 2021-2027 година. Това ще даде възможност за опростен достъп за кандидатсване по проекти и участия в бъдещи транснационални обмени и сътрудничества по Програмата....

Уважаеми ученици,родители и учители, Продължава обучението на учениците в електронна среда от разстояние /ОРЕС / за периода 01.04. 2021 г. - 07.04.2021 г., както следва: 1. За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ клас: в периода от 01.04.2021 г. до 02.04.2021 г. включително. 2. За учениците...

Уважаеми ученици,родители и учители, В съответствие с решение на Областния кризисен щаб за област Благоевград, на основание на Заповед № РД-01-396/10.03.2021 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Благоевград, и във връзка с увеличение на заболеваемостта от COVID-19 в област Благоевград се преустановяват присъствените учебни...

Уважаеми родители и ученици! От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г./включително/ присъствено първа смяна/ сутрин/ ще се обучават учениците от IХ и ХII клас . За посоченият период учениците от VIII клас ще се обучават първа смяна / сутрин/ в електронна среда от разстояние /онлайн/, а учениците...

На 20.02.2021 година се проведе националното състезание по финансова грамотност, на което отново сме координатори за област Благоевград. От нашето училище се включиха 27 ученици от 9, 11 и 12 клас. Надяваме се, че ще има много усмивки,  след като си проверите отговорите, които ние...

Уважаеми родители и ученици! От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г./включително/ присъствено ще се обучават учениците от Х и ХIклас. За посоченият период учениците от VIII, IХ и ХIIклас ще се обучават онлайн. В тази връзка качваме график на учебните часове за периода от 18.02.2021 г. -...

Уважаеми зам-директори, учители,служители и работници, ученици, родители, партньори и приятели! Изтичат последните часове на 2020 година! Година, която всички от нас ще запомнят до края на живота си,година, в която трудностите,тревогите,притесненията бяха повече от емоциите и приятните изживявания! Година, в която за първи път поради...

Уважаеми родители и ученици! От понеделник, 30 ноември, във връзка със заповед на министъра на здравеопазванието за преминаване на всички класове към обучение от разстояние в електронна среда, се променя графика за провеждане на учебните часове. Те ще са с продължителност 35 минути, междучасията са по...

От 29.10 до 12.11.2020 , съгласно заповед на министъра на образованието и на здравеопазването, обучението в училището ще се провежда синхронно от разстояние в електронна среда*Teams*. Спазва се утвърденото седмично разписание за 1 срок. Практическото обучение на 12Д клас се извършва на работните им места. ...