Две седмици практика в Германия за специалност “Цветарство”

От 18.03 до 01.04.2012 20 ученици от специалност „Цветарство” и 2 учители проведоха двуседмична практика в гр. Кемниц Германия.

Проекта „Моята професия в света от цветя и красота” е по-програма „Учене през целия живот” –секторна програма Леонардо да Винчи като партньор е образователния център F+U Campus.

Учениците имаха възможност да работят в реална работна среда под ръководството на наставник специалист в областта на дизайна и аранжирането на цветя.Те усвоиха нови и полезни умения, надграждащи придобитите в училище теоретични знания.

Всички ученици получиха сертификат за завършено практическо обучение, както и Europass мобилност. Пред тях се откриха нови, но широки възможности за професионална реализация както в страната, така и в чужбина.

No Comments

Post A Comment