Първите за България разширени сертификати и диплома от INGOT академия

На 14 декември гимназията отбелязва още един превзет връх със спечелването на първите в България разширени сертификати и дипломa на INGOT академия, издаваща документи за умения в областта на информационните технологии с признание в цяла Европа. Нашите ученици придобиха една диплома и 8 разширени сертификати. видео

Разширеният сертификат представлява квалификация с двойна тежест /25 кредита и поне 7 модула/, а дипломата – с тройна /38 кредита и поне 10 модула/. Освен тях над 25 ученика спечелиха сертификати /16 кредита и 4 модула/ на ниво Gold и Silver и над 300 сертификати за отделните модули от Академията.

Дипломата на ниво Gold е притежание на Иван Сливков (оценител – Иван Стоилов). Нашият ученик се пребори с почти всички модули /14 от 15/ и с 50 кредита напълно заслужено взе документа от INGOT.

Разширените сертификати на ниво Gold са притежание на Симеон Здравков (оценител – Елза Булакиева), Елена Димитрова (оценител – Димитър Ангов), Валентина Станкова, Виктория Анталавичева, Теменужка Траянова, Зоя Дукова, Зорница Танчева, Галина Габова (оценител – Дина Кирилова).

Екипът на INGOT Център България офоциално поздрави учениците и оценителите от ЗПГ “Климент Тимирязев”, град Сандански, чието дело са тези успехи!

No Comments

Post A Comment