Участие в международно състезание по Физика

На 20.12.2014 ученици от ЗПГ – Ангел Панковски и Андон Сезанов – 9а клас и ръководител Валентина Мутафчиева участваха в регионално международно състезание по експериментална физика на тема „Зареждане на кондензатор с двоен ключ” – град Гевгелия Република Македония. Учениците ни се представиха успешно и демонстрираха умения за измерване и получаване на графична зависимост на напрежението от времето. Те бяха единствените представители от страната сред 86 ученици от Македония, Сърбия в група от 7 до 12 клас.

No Comments

Post A Comment