Земеделска професионална гимназия развя българския флаг и в Дания

Екипът на гимназията, включващ четирима ученици и трима педагози се завърна от Дания, където гостуваха от 17 до 22 март. Посещението в страната на Хамлет бе свързано с работата по проект “Вълшебни тухли за европейско гражданство” – училищни партньорства, секторна програма “Коменски”, към програма “Учене през целия живот”.Подготовката за тази втора среща по проекта започна веднага след завръщането от Португалия.

Там учениците обсъдиха какво означава да си гражданин на България, гражданин на Европа и си отговориха на въпроса какво е поведението на активния гражданин. Направено бе сравнение с правата, които ползваме по конституция, и тези в европейската харта. Особено внимание бе обърнато на активното гражданство и принадената стойност на европейското спрямо националното.

Чрез метода на мозъчна атака нашите ученици избраха 5 вълшебни думи, свързаха ги със събития в нашата страна и направиха асоциация с личности от страните – партньори. Също бяха Представени 10те образователни системи – българска, италианска, португалска, датска, немска, унгарска, гръцка, турска , полска и испанска.

Екипът от преподаватели обсъди хода на проектните дейности във времевия график и избра форма за отчитане на неговия напредък. Обсъдена бе методологията на работа за представяне на различни конфликти свързани с гражданството, закона и демокрацията и откриване на начините за тяхното решение. Прочетете повече за посещението тук

No Comments

Post A Comment