ЗПГ представи България в Европейския парламент в Страсбург

В четвъртък 20 октомври,в Европейския парламент в Страсбург се проведе 15-тия Euroscola ден от 19-те планирани през 2014 г. Това беше и датата, на която Земеделска Професионална Гимназия “Климент Тимирязев” и отборът победител в Euroscola за Югозападна България през 2014 представляваше страната ни в европарламента за този ден . Около 500 ученици и учители от различните държави-членки на Европейския съюз изпратени от своите държави /Белгия, Чехия,  Кипър, Дания, Естония, Франция, Германия, Гърция, Италия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция/ обсъждаха в многоезичните работни групи шест важни теми :

1. Околна среда и възобновяеми енергийни източници.
2. Мерки за борба с разхищаването на храни.
3. Бъдещето на Европа.
4. Свобода на информацията и гражданска култура.
5. Миграция и интеграция.
6. Младежка заетост.


Денят на Euroscola дава възможност на учениците да общуват и да обменят информация на чужд език (английски, френски или немски) и също така подчертава значението на междукултурното сътрудничество. Освен това, участниците имат възможност да презентират своето училище и региона от къде идват, което осигурява по-голямо разнообразие и обогатява културния диалог.

Европейският парламент създаде проекта Euroscola през 1989 г. Всяка година Euroscola приветства хиляди ученици на възраст от 16 до 18 години от всички 28 европейски съюз държавите-членки да прекарат един ден в Страсбург и работи като членове на Европейския парламент. Учениците преживяват денят като Евродепутати, представляващи ЕС и държавата си в дебати в пленарната зала, чрез вземане на решения, преговори с колегите си, гласуване и приемане на резолюции по актуални европейски въпроси.  Прочетете тук и пътеписът от пътуването до Страсбург и обратно .

No Comments

Post A Comment