120 ученици от училището ще пътуват за производствени практики в чужбина до 2018 година

След спечелването на нови 2 проекта по Програмата Еразъм +, КД1 за ученически практики в чужбина, до 2018 година, 90 ученици от всички специалности в училището ще провеждат производствената си практика в Германия и Португалия. Като добавим и 30-те ученици от професия “Икономист”, на които им предстои да практикуват в Германия в следващите две години, общият брой ученици, които ще пътуват в чужбина само по тази програма става 120 !!!  Досега през нея за 6 години от 2009 година са преминали над 100 ученици от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” .

Първият спечелен проект „За по-високи стандарти в професията” затвърди традицията училището ни да изпраща свои възпитаници на 15-дневна производствена практика в гр.Кемниц, Германия. За трета поредна година ЗПГ печели проект по Програмата Еразъм +, КД1 „Мобилност”, Сектор „Професионално образование и обучение”. В одобрения проект са предвидени мобилности на 60 ученици от следните специалности: „Селски туризъм”; „Организация на туризма и свободното време”; „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”; „Производство на хляб и хлебни изделия”.

В другия проект ЗПГ „Климент Тимирязев” е в консорциум с още три земеделски гимназии от България. Проект „Иновативна подкрепа за придобиване на професионални знания и компетентности в земеделието” предвижда 30 ученици от специалност „Агроекология” да проведат своята производствена практика в Португалия. Предстои подписване на договорите и доуточняване на предварително съгласуваната с партньорите работна програма.

Темите, включени в нея, са подбрани с оглед надграждане на придобитите в училище знания и умения и усвояване на нови, специфични за професиите. Дългосрочните ползи от дейностите, които ще се реализират, се изразяват в мотивиране на учениците и учителите от ЗПГ „Климент Тимирязев” за участия в последващи образователни мобилности и изграждане на чувство за принадлежност към Европа.

No Comments

Post A Comment