Активности на членовете на ученически съвет

22 февруари – ден против насилието в училище – ученици от ЗПГ почетоха деня на розовата фланелка като направиха огромна розова фланелка – транспарант и я закачиха на стената на училището.

3 март – почетоха 139 години от освобождението на България от турско робство, като раздадоха над 600 български знаменца. По радиоредбата звучаха патриотични стихотворения, рецитирани от учениците от ученически съвет.

Земеделска професионална гимназия _Климент Арк. Тимирязев_ гр.Сандански

Земеделска професионална гимназия _Климент Арк. Тимирязев_ гр.Сандански

No Comments

Post A Comment