Днешните заинтересовани страни за утрешното развитие на уелнес туризма

На 11-13 ноември 2019 година в Пиещани, Словакия, се проведе третата работна среща по проект „Днешните заинтересовани страни за бъдещото развитие на уелнес туризма”, който е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Партньори на Земеделска професионална гимназия по проекта от българска страна са Национална агенция за образование и обучение (НАПОО), Институт за обучение на персонала в международни организации (ITPIO) и представител на бизнеса. Страните партньори по проекта са Словения, Словакия и Латвия, представени от национални органи за квалификация, търговски камари,организации на работодателите и професионални училища, както и Федерален институт за професионално образование и обучение – Германия.

Проектът WellTo е насочен към разработването на съвместна квалификация Администратор на уелнес център въз основа на текущите нужди на заинтересованите страни в областта на професионалното образовоние и обучение и на туризма, за да се осигури по-добро предоставяне на уелнес услуги и подобряване на работата с клиенти. Квалификацията ще отразява последните изисквания на работодателите в уелнес туризма, като например задълбочено познаване на процедурите и предлаганите услуги, отлични комуникационни, управленски и организационни умения.

Работната среща беше на тема разработване на обща учебна програма на база постигнатите резултати в изготвянето на национални такива. Имаше дискусии във връзка с прилагането и разпространението на проекта. Бяха обсъдени и предстоящите мобилности на учениците в различните държави, стандартите за оценяване и стратегиите за акредитация.

No Comments

Post A Comment