Избор на представители на родителите в обществен съвет

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 5. 12. 2016 година / понеделник / от 17. 00 часа , в Земеделска професионална гимназия „ Климент Тимирязев „ – гр. Сандански , ще се проведе родителска среща.

Тема : Избор на представители на родителите в обществен съвет.

Общественият съвет е орган за подпомагане и граждански контрол, с цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности. С отговорностите му можете да се запознаете като кликнете на линка. Бъдете активни ,защото заедно ще можем да прилагаме политики и мерки за подобряване на качеството на образователния процес.

Емил Терзийски –директор на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев”

No Comments

Post A Comment