Олимпийците по гражданско образование – гордостта на ЗПГ

На 09 май 2015г., в Деня на Европа, осем ученици от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” град Сандански участваха в VIII национална олимпиада по гражданско образование в град Шумен. Те защитаваха свои проекти и решаваха казуси по актуални проблеми на обществото пред Националната комисия по гражданско образование.Тази година ЗПГ бе училището в България с най-много класирали се проекти. Участниците в лицата на София Спасова от 9. в клас, Цветелина Арнаудова и Величка Трушева от 10. б клас, Йоана Чолтеева, Габриела Пеева, Соня Костадинова и Антон Пъхлев от 11. б клас и Илия Бараков от 11. в клас достойно представиха своето училище и накараха да се говори за него като за най- активното в сферата на гражданското образование не само в областта, но и в страната.

Проектите на Габи и Йоана, Соня и Антон са на ВТОРО и ТРЕТО място сред учениците от 11 клас, с 89 и 84 точки от максимални 100 на защитата на казуса и общ брой точки позволяващи да им се присъди званието ЛАУРЕАТ. За съжаление това звание се присъжда само на ученици от 12 клас.Представянето беше повече от отлично като три от проектите на учениците ни са в първите 20 на България, съответно на 8, 13 и 18 място. Така училището за четвърта поредна година присъства осезаемо в протоколите на олимпиадата по гражданско образование.

No Comments

Post A Comment