Открихме учебната 2019-2020 година с 6 нови паралелки в 8 клас и най-голям прием в област Благоевград

Откриваме учебната 2019-2020 година – отново сме училището с най-голям прием в област Благоевград, 6 паралелки и над 150 нови ученици. Новата учебна година започна с въвеждането на системата на електронен дневник Shkolo.bg и отпадането на хартиените варианти на дневник и ученически бележник. Надяваме се, че комуникацията по този дигитален начин ще усили връзката училище-учител-родител-ученик и ще даде  нови възможности за по-добро обучение. За целта директор Терзийски закупи лаптопи за нуждите на всички учители. Те със сигурност ще бъдат използвани, освен за електрония дневник, и в заниманията в час.

Училището почти завърши първия ученически СПА-център в България, за професията “Изпълнител на термални процедури”. Вече разполагаме с два броя zSpace стереоскопичен 3d дисплей в кабинета по биология, анатомия и физиология на човека-единствен по рода си като технология в световен мащаб, също за тази професия ! Само след няколко седмици, в началото на месец октомври, 45 ученици ще посетят европарламента в Брюксел, а в началото на ноември близо 30 ще практикуват в Германия !!! През октомври е и визитата по проект в Португалия за 7 ученици, така че продължаваме да спазваме дадените обещания, да бъдем сред водещите училища в България  в международен план !!! Общо в училището влезнаха над 700 ученици в 29 паралелки. Пожелаваме на всички на добър час, следвайте целите си, упорствайте в учението и помнете, че само ЗНАНИЕТО ще ви направи СИЛНИ !!!

No Comments

Post A Comment