Първа транснационална среща по проект “Заедно можем”

„Заедно можем” е проект на Земеделска професионална гимназия ”Климент Тимирязев” по Еразъм + по Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“. Проектът е един от петте одобрени с координатор българска организация/ЗПГ/. Партньори са ни училища от Литва, Македония, Италия, Полша, Румъния и Турция.Като координатор на проекта, ЗПГ „Климент Тимирязев”- гр. Сандански имаше водеща роля в работната среща.

Първата транснационална среща се проведе във Валандово, Република Македония в периода 11. 11.- 13. 11. 2015 г. Всеки от партньорите ни представи страната, града и училището си. Така имахме възможност да се запознаем с Паневежис (Литва), Фалтичени (Румъния), Пулави (Полша), Истанбул (Турция), Таранто (Италия), организацията на образователно- възпитателния процес и спецификата на всяко училище. Преди приключването на срещата имаше кратка дискусия за вече направеното по проекта и предстоящите задачи.

След подписването на етичния кодекс и декларациите за партньорство, всеки екип представи държавата си с характерна за нейния фолклор песен. Това се оказа изключително забавно, особено когато всички заиграха македонско хоро. Програмата за следващия ден (12. 11. 2015 г.) предвиждаше разходка до гр. Скопие, където се насладихме на архитектурата- музеи, паметници, скулптури и административни сгради.

No Comments

Post A Comment