Посещение в Церн

Преди броени дни/ от 4 до 9 октомври/ преподавателката по информатика и информационни технологии от ЗПГ Дина Кирилова  се завърна от едноседмично обучение в Церн, Швейцария. Тя бе сред 39те участници, на които МОН, чрез своята девета национална програма „РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ“, предостави възможност да се обучават в най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици- ЦЕРН.

В седемдневната учебна програма на курса бяха включени лекции, упражнения, визити, лабораторни и практически занимания в общо 80 учебни часа. Лекциите въведоха избраните педагози във физиката на елементарните частици, ускорителите, детекторите и тяхното бъдеще. Преподавателите бяха запознати с действащите експерименти, с методите за конструиране на детектори и системи за дистанционно наблюдение на персонал, с GRID технологии и тяхното приложение в ЦЕРН, с предизвикателствата в работата на инженерите и IT специалистите, работещи в Церн.

No Comments

Post A Comment