Видях и научих – производствена практика в Германия

На 20 ноември 2016г. се завърнаха учениците от 12.б клас специалност „Селски туризъм”, професия” Организатор на туристическа агентска дейност ” с ръководител Йорданка Пехливанова, които проведоха своята двуседмична производствена практика в отбрани хотели и заведения за хранене и развлечение в един от трите най-големи града на Саксония-Кемниц, Германия. Това е първата мобилност по проект „За по-високи стандарти в професията”. До 2018 година са предвидени още 3 стажувания в Германия по този проект. Дейностите на проекта имат за цел да подкрепят обучаващите се гимназисти в процеса на придобиване на ключови компетентности, с цел подобряване на тяхното личностно развитие и работоспособност на европейския пазар на труда.

По време на 15-дневната практика учениците бяха ангажирани по 6 часа всеки ден с професионално обучение в реална работна среда, свързано с професията им. През първата и втора седмица практикуващите имаха възможността да усвояват тънкостите на професията в обектите, в които бяха назначени. През двата уикенда групата, съвместно с екскурзовод, посети и разгледа столицата на Саксония, Дрезден и град Лайпциг. Накрая, след успешно проведената практическа мобилност, учениците получиха Europass Mobility Certificates.

????????????????????????????????????

No Comments

Post A Comment