Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” откри новата учебна година

Земеделска професионална гимназия започва учебната година на бързи обороти с изпълнен прием от 7 нови паралелки. Със 130 ученици приети да учат по нов закон, след завършено основно образование в 7 клас, в пълен прием от 5 паралелки. Както и с последните два класа от ученици, приети по стар закон, след 8 клас. С две нови професии след 7 клас и първи опит в дуалното обучение след 8 клас. По брой на приети нови ученици сме в призовата тройка на област Благоевград.

Първият учебен ден в училището за Емил Терзийски, директор на училището, бе 25-ти, юбилеен. Гости на тържеството бяха Людмила Караиванова, представител на Общинска администрация и Георги Батев – общински съветник. 177 ученици пристъпиха за първи път с плахи стъпки портите на новото си училище.Училището традиционно ги посрещна с първия звънец, ключът на знанието и други познати нам елементи. Директорът Емил Терзийски пожела на всички успешна нова година и ги въведе в дебрите на училището като им показа какво ги очаква в новото училище.

Тези 4 или 5 години ще станат най-важният период за тях. Пълен с емоции, преживявания, израстване, препятствия и други ценни изпитания. Освен място за получаване на знания и придобиване на умения, в ЗПГ ще се случат и други по-важни промени.Те ще направят от вас напълно различни , самостоятелни и независими млади хора, намерили себе си, своята същност и пътя в живота си !!! Пожелаваме още веднъж на всички на добър час в приключението ЗПГ !!!

No Comments

Post A Comment