ЗПГ създаде паралелка за деца със специални образователни потребности

От началото на новата учебна година в Земеделска професионална гимназия ще има паралелка с 8 ученици, които имат специални образователни потребности. В нея ще се обучават по професия “Работник в озеленяването”, специалност “Озеленяване” 8 деца от общините Сандански, Струмяни и Кресна. Четири от децата са от Община Сандански, 3 – от Община Кресна и едно дете – от Община Струмяни. Всеки ден с наш транспорт ще возим децата от село Горна Брезница, през Градешница, Струмяни, Сандански и обратно.

Педагогическият съветник на ЗПГ и класният ръководител ще отделят специално внимание на паралелката, а всички учители, които преподават в нея, ще преминат 16-часов квалификационен курс, изнесен от външен лектор.Децата се обучават по специален учебен план, който предвижда за тях по-малко часове. Срокът на обучение е две години, а класен ръководител  ще бъде г-н Костадин Митрев. В училището ще бъде направен ремонт на санитарните възли, съобразен с техните особености, ще има и специална платформа за придвижване на онези от тях, които изпитват затруднения.

No Comments

Post A Comment