Обществен съвет към ЗПГ Сандански присъства на отчет на бюджет 2016

На 19 януари 2017 г. на общо събрание на училището, в присъствието на общественият съвет към ЗПГ, директорът Емил Терзийски и главната счетоводителка Мария Горемлиева направиха отчет за изпълнението на бюджет 2016 г. Те споделиха, че ЗПГ се е справило успешно с трудния период на преминаване от държавно към общинско училище, благодарение на стратегията да се запазват стабилни преходни остатъци, които след това се използват в периоди на непредвидени промени. Така големият преходен остатък позволи на ръководството на училището да преодолее възникналите сериозни плащания през 2016г. На това общо събрание всеки може да задава въпроси, свързани с изразходването на средствата от бюджета. Отчет се прави на всеки три месеца и се публикува в сайта на училището.

Преди общото събрание на работна среща бяха планувани мероприятията с които Земеделска професионална гимназия ще посрешне 60-ят си юбилей. Идеята е да запълним 60-те дни до 60-ят юбилей , или датите от 4 април до 2 юни с някакво мероприятие, отразяващо миналото, настоящето и и бъдещето на ЗПГ”Климент Тимирязев”. На общото събрание също се разбра, че благодарение на стабилния бюджет няма да има проблем от 2017 година заплатите на учителите ще бъдат увеличени с 10% , а на старшите учители с 8%.

No Comments

Post A Comment