Във връзка с обявеното извънредно положение ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ преминава на дистанционно обучение за периода след 13 март 2020 година

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и препоръките на МОН за преминаване на дистанционно обучение за периода след 13 март 2020 година , в ЗПГ “Климент Тимирязев” ще се спазва следния ГРАФИК на учебните часове при провеждане на дистанционно обучение в  електронната платформа Teams. Учениците ще получават допълнителни инструкции и материали за това как ще протичат часовете в съответния канал на създадена класна стая в Teams.

Когато отсъства преподавател, той ще бъде заместван от преподавател по-същия предмет, или ще има час по гражданско образование.За учениците, които нямат възможност да се включат в системата са осигурени материали на хартиен носител,  доставяни на място от назначено за това лице от ЗПГ. За повече актуална информация и връзка с нас можете да използвате и формата за контакт в сайта ни. Следете и сайта на РУО Благоевград и МОН.  Съобщения от РУО Благоевград

Във връзка с дистационното обучение и тъй като в днешния глобален свят учениците прекарват доста време в интернет и не винаги са под надзора на своите родители, учтиво Ви молим да се запознаете със следните съвети за деца и родители, относно безопасното сърфиране в интернет и поведението Ви в мрежата, така че да се предпазите от нерегламентиран достъп и изтичане на информация за лични данни. ЗА РОДИТЕЛИ и ЗА УЧЕНИЦИ

No Comments

Post A Comment