На 10 февруари властта премина в ръцете на учениците. Традиционният ден на самоуправлението в ЗПГ беше проведен с дейнотоучастие на клуб „Учебна компания“. Те подпомогнаха всички желаещи да си попълнят необходимите документи за кандидатстване. И лично поеха по-важните постове в училището. Още на 7 февруари с...

Ваня Симова и Жоро Маникатов от 11 а клас и Стефани Коцалова и Лазар Джаков от 9 а клас от Земеделската професионална гимназия гр. Сандански се представиха достойно на Националното състезание Иновационен лагер- 2014. То беше организирано от Джуниър Ачийвмънт България в гр. София на...

На 24.01.2014 година в гимназията ни се проведе среща между представители на Дирекция Бюро по труда гр. Сандански и ученици от 12-ти клас - професия ”Техник-технолог по качеството на храни и напитки”, специалност ”Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки” и професия ”Готвач”,...

Традицията за участие в Националното състезание Иновационен лагер на ученици от Земеделската професионална гимназия гр. Сандански бе спазена и тази година. На организирано от Джуниър Ачийвмънт България /организация в областта на икономическото образование/ състезание за иновативни бизнес идеи бяха класирани 4 ученика от училището - Ваня Симова...

В ЗПГ „Кл. Тимирязев” гр. Сандански стартира проект „Ново начало за моето бъдеще”. Чрез него ще се дава възможност на лица над 16 години, които притежават умения, но нямат документ доказващ това, да придобият такъв напълно безплатно за кратко време. Срок за заявяване на участие: 30 март...