На регионалното състезание за "Най-добър млад хлебар-сладкар" за Южна България провело се в град Хисаря на 14-15 март 2014 година представителят на ЗПГ Любомир Любенов от 11г клас спечели 3 място и класира училището за финала в Пловдив след 1 месец, където тази година ще...

След номинациите за национален кръг по БЕЛ и Химия и ОС на Зорница Танчева от 12 клас и Ния Дзимбова от 8 клас, сега за поредна година от училището имаме номинирани за национален кръг по Философия и Гражданско образование. /Да припомним, че Зорница имаше оценка...

На 15 март в училището се проведе пролетното национално състезание по физика. 350 ученици от 7 до 12 клас, разпределени в 17 зали, над 50 проверители, 43 учители от ЗПГ като квестори, 6 учители по ИТ, които обработваха резултатите и помогнаха за класирането. Най-добрите школи...

На 11.03.2014година, Андон Костов, Атанас Влахов, Ваня Симова, Владислава Димитрова, Жоро Маникатов и Петя Велкова от 11а клас, специалност Земеделско стопанство, професия Икономист бяха избрани и присъстваха на събитието ‘’Истории за успеха. Сподели...

Емил Терзийски, директор на Земеделската професионална гимназия "Климент Тимирязев", е финалист по Програма "Академия за училищни лидери", финансирана от Фондация "Америка за България". "Академия за училищни лидери" избра 50 български директори на държавни и общински училища за участие в едноседмичен семинар за професионално развитие в България....

(Партньорско посещение на румънски ученици в ЗПГ „Климент Тимирязев” Сандански) В късния следобяд на 24 февруари 2014 година седемнайсетте участници в проект „Ние сме различни, но чувстваме и мислим еднакво” от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев”, посрешнаха румънски приятели от партньорското училище от град Реметеа, Република...

До края на учебната 2013-2014 година се очертават активни ангажименти на училището ни в най-различни международни проекти. След като от 17 до 20 февруари 4-ма учители бяха на работна среща в Германия по проект”Европейски паспорт за умения в земеделието” по програма „Леонардо да Винчи”,дейност”Партньорства”, в началото на...

Във връзка с изпълнението на проект „ Европейски паспорт за умения в областта на селското стопанство ‘’ в раздел „ Партньорства’’ секторна програма „ Леонардо да Винчи” по Европейската образователна програма „Учене през целия живот’’, екип на Земеделска професионална гимназия „Климент Арк. Тимирязев” в лицето...

И тази година продължи успешното представяне на областния кръг на олимпиадата по БЕЛ. През 2014 имаме едно първо, 2 втори и едно трето място, като имаме и номинирана ученичка за националната олимпиада по БЕЛ. 73% от учениците ни в областния кръг/8 от 11/ имат отлични и много добри оценки. В 8 клас Петя Петкова /8в клас/ се...

Всяка година традицията повелява зарязване на лозята за здраве и берекет на 14 февруари в училището. И сега след намалените часове, желаещите бяха извозени до учебно опитното стопанство, и там присъстваха на церемонията по зарязването на лозето, ръководена от нашия директор Емил Терзийски. От няколко години...