Открихме новата учебна година! И тази година сме с най-голям прием в област Благоевград. 157 осмокласници в 6 паралелки прекрачиха за пръв прага на нашето училище. Заради КОВИД 19 официалното откриване беше само за тях ...

Между 03-06 юли 2020 г. Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ заедно с Институт за човешки ресурси ООД организира обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1. Тема на...

За 9-ти пореден път сме сред най-добрите в България на олимпиадата по гражданско образование! Поздравления за Радостина Божикова от 12 а клас,която е класирана за националния кръг, както и за нейния ръководител г-н Харалампи Иванов! Проектът и е с 21-ви резултат и 88 точки, а...

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и препоръките на МОН за преминаване на дистанционно обучение за периода след 13 март 2020 година , в ЗПГ "Климент Тимирязев" ще се спазва следния ГРАФИК на учебните часове при провеждане на дистанционно обучение в  електронната платформа...

Имаме много-добри резултати  в националното състезание по Финансова грамотност за учебната 2019-2020 година : В 8 клас от 90 участници : Катерина Рибарева, 8а клас - 12 -то място 1-во място за област Благоевград Кирил Анастасов-8а клас - 16-то място 3-то място за област Благоевград Стела Ставрева - 8а клас - 16-то място 3-то място за област...

След като разработи съвместната референтна учебна програма за Администратор на уелнес център (AWC), консорциумът по проекта работи по разработването на националните/училищните учебни програми в съответствие с националните изисквания и контекст. Тъй като съвместната референтна учебна програма се основава на резултатите от обучението и е модулна, тя...

На 22 февруари се проведе националното състезание по Финансова грамотност. ЗПГ"Климент Тимирязев" беше един от координаторите за област Благоевград. От градовете Сандански, Петрич, Гоце Делчев и Разлог участие взеха общо 78 ученици. Състезанието цели мотивиране на учениците за правилен избор на математически подход и неговото...

69 ученици и 35 учители и служители ще вземат участие в мобилност в различни страни на ЕС 1. От 10 до 15 февруари в гр. Ла Пуебла де Касаля, Испания- 3 учители и 4 ученици ще вземат участие в работна среща по проект „ Учене чрез...

Никол Парапанова от 12В клас е УЧЕНИК НА ГОДИНАТА на ЗПГ за 2019 година. Втори в класацията е Божидар Караджов от 10б клас, трета е Йоана Поповчева от 12а клас, следвана от Маряна Юриева, Филип Зекович и Николета Мутлешова, всички от 12А клас. ОТБОР на...

На 11-13 ноември 2019 година в Пиещани, Словакия, се проведе третата работна среща по проект „Днешните заинтересовани страни за бъдещото развитие на уелнес туризма”, който е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Партньори на Земеделска професионална гимназия по проекта от българска страна са Национална агенция...