Ваня е 6-ят победител в ежегодната инициатива, организирана от Емил Терзийски -директор на училището . След гласуване на учениците и учителите от гимназията втора е  Петя Петкова от 11в клас, трета Димитрина Попова от 12б клас, четвърта Мария Илиева от 9а клас и пета -...

Пет девойки от Земеделска гимназия са номинирани за шестото издание на традиционния за училището конкурс "Ученик на годината". Димитрина Попова,12б клас,Ваня Чакърова и Спаска Атанасова от 12а клас, Петя Петкова,11в клас и Мария Илиева от 9а клас са определени след труден избор, извършван по правило...

На 20 ноември 2016г. се завърнаха учениците от 12.б клас специалност „Селски туризъм”, професия” Организатор на туристическа агентска дейност ” с ръководител Йорданка Пехливанова, които проведоха своята двуседмична производствена практика в отбрани хотели и заведения за хранене и развлечение в един от трите най-големи града...

На 15.11.2016 г.  отбелязахме Световната седмица на предприемачеството. 32 ученици от Земеделската професионална гимназия „Кл. Тимирязев“ гр. Сандански участваха в Националното състезание Иновационен лагер на Джуниър Ачийвмънт България в сградата на гимназията. Учениците се разделиха на 6 екипа на случаен принцип и решаваха казус ....

Екип от трима учители от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“, гр. Сандански участва в първата транснационална среща в гр. Диосд, Унгария. Всичко това се случи в периода от 7 до 11 ноември 2016г. Повод за срещата беше новият проект „Зелени умения за социално земеделие“ по...

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, На 5. 12. 2016 година / понеделник / от 17. 00 часа , в Земеделска професионална гимназия „ Климент Тимирязев „ – гр. Сандански , ще се проведе родителска среща. Тема : Избор на представители на родителите в обществен съвет. Общественият съвет е орган за подпомагане и граждански контрол, с цел...

От 11 до 14 октомври трима учители ще вземат участие в Транснационална среща в град Пулави - Полша. Изпълняваният проект е "Заедно можем" по програма Еразъм+, Дейност 2 - "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики". ЗПГ е координатор на този проект с партньор ученици от...

От началото на новата учебна година в Земеделска професионална гимназия ще има паралелка с 8 ученици, които имат специални образователни потребности. В нея ще се обучават по професия "Работник в озеленяването", специалност "Озеленяване" 8 деца от общините Сандански, Струмяни и Кресна. Четири от децата са...

Гимназията е първа по успех в България по философия и първа в Сандански по Английски език, Биология, География и История. С общ успех от ДЗИ добър /4,14/ сме на второ място сред професионалните училища и на 17 от общо 48 училища в областта. По Философия,...

След спечелването на нови 2 проекта по Програмата Еразъм +, КД1 за ученически практики в чужбина, до 2018 година, 90 ученици от всички специалности в училището ще провеждат производствената си практика в Германия и Португалия. Като добавим и 30-те ученици от професия "Икономист", на които...